Seminarium "Filozoficzne problemy wiedzy"

Warszawa, 19 stycznia 2018 r. w sali 154, Pałac Staszica, IFiS PAN, godz. 11:30. referat na temat "Przypadkowość w fizycewygłosi Prof. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej, PW).